NIEUWDORP - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een geldboete van 50.000 euro opgelegd aan Access World Terminals B.V. (een laad-, los- en overslagbedrijf in de zeevaart) uit Nieuwdorp na een dodelijk arbeidsongeval. Op 9 december 2019 vond bij dit bedrijf een arbeidsongeval plaats waarbij een 32-jarige werknemer bekneld is komen te zitten onder een container. Het slachtoffer is aan zijn verwondingen overleden. Het OM verwijt het bedrijf het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet.

Ongeval met reachstacker

Op 9 december 2019 was het slachtoffer met collega’s containers aan het schoonmaken. Het slachtoffer bevond zich aan de buitenkant van de container. Een chauffeur in een reachstacker (een voertuig waarmee containers verplaatst en opgestapeld kunnen worden) kwam aanrijden met een nieuwe, schoon te maken container. Deze werd over de container, waaraan gewerkt werd, gehesen en ernaast geplaatst op de plek waar het slachtoffer zich op dat moment bevond. De chauffeur kon het slachtoffer niet zien en de container is op het slachtoffer terechtgekomen. Hij is dusdanig bekneld geraakt dat hij diezelfde avond aan zijn verwondingen in het ziekenhuis is overleden.

Onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Het OM verwijt het bedrijf het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet. De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar werknemers. Het OM is van oordeel dat het bedrijf hierin ernstig tekort geschoten is. De verplichte “Risico Inventarisatie en Evaluatie” van het bedrijf vermeldde niets over de veiligheidsrisico’s op de containerstack. Wel waren er door het bedrijf veiligheidseisen- en voorschriften opgenomen in werkinstructies, maar na onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie is gebleken dat daar in de praktijk van werd afgeweken en dus niet (altijd) veilig werd gewerkt.

Verbeteringen

Na het ongeval heeft het bedrijf maatregelen getroffen en verbeteringen doorgevoerd. Zo is de schoonmaakprocedure aangepast, de werkinstructie aangepast en veiliger gemaakt en is er een apart schoonmaakgebied aangewezen waar containers worden neergezet zonder dat daar mensen lopen. Ook zorgt het bedrijf voor betere opleiding van nieuwe werknemers. Met de nabestaanden van het slachtoffer is het bedrijf tot een financiële tegemoetkoming gekomen.


Het bedrijf heeft afstand gedaan van het recht op instellen van verzet tegen de OM strafbeschikking waarmee de zaak onherroepelijk is afgedaan.