NEDERLAND - Gerda van Leeuwen wordt voorgedragen voor benoeming als politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant. Zij volgt daarmee per 15 november Hanneke Ekelmans op. Momenteel is Gerda hoofd operatiën van de eenheid Midden-Nederland.

Gerda: ‘’De eenheid Zeeland-West-Brabant was voor mij relatief onbekend, maar ik heb ontdekt dat het een gebied is met een ongekende diversiteit. Dat trekt mij; samen doen wat moet en ruimte voor lokale invulling. Landelijk gebied, waterwegen, grensregio, havengebied, industrie, toerisme, teveel om op te noemen. Ook qua veiligheid liggen er grote uitdagingen. Ondermijnende criminaliteit, cybercrime en problematiek rond de aansluiting tussen zorg en veiligheid zijn belangrijke regionale thema’s. Ik kijk ernaar uit om, samen met collega’s, bestuurders en andere partners, daarmee aan de slag te gaan.”

“Ik vind het belangrijk dat we een politie zijn voor iedereen en resultaten halen die er voor burgers toe doen. Dat we weten wat er speelt in de wijken en buurten, verbinding aangaan met de mensen die er wonen en werken en met elkaar de goede dingen doen in die specifieke wijk of situatie. Samenwerken is cruciaal; buiten en binnen! Het betekent gebruik maken van elkaars kwaliteiten en elkaar aanvullen in een veilige werkomgeving, om het buiten nog beter te kunnen doen. Ruimte geven, ruimte nemen, verantwoording afleggen en feedback horen hier wat mij betreft bij. Het is hartstikke belangrijk om regelmatig even stil te staan bij ons werk. Om je trots te kunnen voelen, omdat het motiveert én je er veel van kunt leren. Ik kan enorm genieten van operationele successen en heb grote bewondering voor alle collega’s die, zowel voor als achter de schermen, met veel vakmanschap en passie hier een bijdrage aan leveren. Ik kijk ernaar uit om de eenheid en mijn nieuwe collega’s te leren kennen. Ik hoop op verrassende plekken te komen en een beeld te krijgen van wat jullie bezig houdt.”

Gedreven
Ook de korpsleiding is verheugd over de voordracht van Gerda. “Gerda is een zeer ervaren en gedreven politievrouw, die de afgelopen jaren uitstekend heeft gefunctioneerd in de leiding van de eenheid Midden Nederland”, zegt korpschef Henk van Essen. “Zij is betrokken bij het operationele werk en heeft bijvoorbeeld als portefeuillehouder zeden mede bijgedragen aan het verder professionaliseren van de zedenfunctie. Ik wens Gerda veel succes met het verder vormgeven van de ingezette koers van de eenheid Zeeland West-Brabant.”

Loopbaan
Gerda begon in 1979 als agent bij de politie in Leeuwarden, waarna ze in 1983 overstapte naar de politie in Zeist. Vervolgens werkte ze een aantal jaren als docent/leidinggevende bij de toenmalige Politieacademie. Na verschillende functies te hebben vervuld bij het Nederlands Politie Instituut in Den Haag, begon ze in 2004 bij het korps Utrecht waar ze onder andere plv. districtschef in Lekstroom en later districtchef in Heuvelrug en Eemland was. In 2011 is zij toegevoegd aan de korpsleiding van het toenmalige korps Utrecht en vanaf 1 januari 2013 werkzaam als hoofd operatiën Midden-Nederland.