MIDDELBURG - De politie heeft de afgelopen vier weken bijna twintig (jonge)mannen in de leeftijd van 15 tot 24 jaar aangehouden en verhoord tijdens een onderzoek naar criminele activiteiten in de wijk Dauwendaele. Politie en justitie hebben een veel beter beeld gekregen van deze criminele organisatie, die zichzelf ‘Zone 8’ noemde.

Eind 2020 werd een onderzoek opgestart. Onderzocht werd of sprake was van een criminele organisatie, wie erbij betrokken waren, welke hiërarchie er gold en welke strafbare feiten werden gepleegd. De aanpak was vernieuwend en staat los van diverse onderzoeken naar losse strafbare feiten, zoals de twee overvallen op een cafetaria aan de Johan van Reigersbergstraat op 18 januari 2020 en op 8 juli 2020. Een ander voorbeeld is de poging overval bij juwelier 't Gouddoppertje aan de Nieuwe Burg op 21 augustus 2020. Daarnaast richtte de recherche zich vooral op de organisatie daarachter, dus wie stuurden de verdachten, veelal woonachtig in de Middelburgse wijk Dauwendaele, aan. Er werd voor deze werkwijze gekozen om zo de groepering als geheel aan te kunnen pakken.

Aansturing
De politie richtte zich in eerste instantie op ruim tien jongeren uit Middelburg, waar uitgebreid onderzoek naar werd gedaan. Op woensdag 26 mei werden tijdens een actiedag drie mannen in hun woningen in Dauwendaele en in het centrum van Middelburg gearresteerd. Het gaat om jongeren van 16, 19 en 20 jaar uit Middelburg. Op vrijdag 28 mei meldde zich nog een 24-jarige man op het politiebureau in Middelburg. Ook hij werd aangehouden. Het viertal wordt er van verdacht een actieve rol binnen de groep te hebben, andere jongeren aan te sturen en te zorgen voor onder andere het voorraadbeheer van de drugs, die werd verhandeld. De vier verdachten zitten nog vast. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

Ripdeals

Tijdens het onderzoek bleek handel in verdovende middelen de core business te zijn van de groep. Regelmatig werden gebruikershoeveelheden op diverse openbare locaties in Middelburg verkocht. De contacten tussen de dealers en de gebruikers verliepen vaak via Snapchat. De gebruikers bestonden uit een paar vaste oudere gebruikers en verder veel jongeren uit Walcheren. De politie vermoedt dat meerdere jongeren zeker drie ripdeals hebben gepleegd. Een ripdeal is een criminele transactie waarbij de andere partij, vaak onder bedreiging met een (vuur)wapen wordt beroofd. Zo vond op zaterdagmiddag 17 april 2021 een ripdeal in Vlissingen plaats. De daders reden mogelijk in een auto. Rond donderdag 29 april 2021 vond in de buurt van de Friethoek aan de Johan van Reigersbergstraat in Middelburg ook een ripdeal plaats. Het slachtoffer woont in Terneuzen. De laatste ripdeal was een beroving op vrijdagavond 30 april 2021 in het centrum van Utrecht. Van deze berovingen zijn geen aangiften gedaan. De slachtoffers worden alsnog opgeroepen zich bij de politie te melden.

Rechter

Politie en justitie hopen met het onderzoek een eerste beeld te hebben gekregen van een criminele organisatie in Middelburg. De rechter zal op een later tijdstip beoordelen of juridisch gezien sprake is van een criminele organisatie en of bewezen is dat de verdachten daaraan hebben deelgenomen. Om volledige helderheid te krijgen over wie wat heeft gedaan en de rechter dus een zo volledig mogelijk dossier te kunnen voorleggen, is aanvullende informatie erg bruikbaar. De politie vermoedt dat nog veel inwoners uit de wijk Dauwendaele informatie hebben die hiervoor relevant kan zijn. Alle informatie, ook camerabeelden, kunnen waardevol zijn! Hebt u nog informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). U kunt ook het tipformulier invullen.