Middelburg - Dinsdag 9 november hebben de gemeente, politie, Belastingdienst, Orionis Walcheren en het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit wederom een gezamenlijke controle gehouden bij een aantal bedrijven en locaties op bedrijventerrein Arnestein in Middelburg. De controle was gericht op naleving van de geldende wet- en regelgeving en het aanpakken van ondermijnende criminaliteit.

“Met deze acties willen we bereiken dat Arnestein een gezond bedrijventerrein blijft, waar ondermijnende criminaliteit zo veel mogelijk is uitgesloten. Op Arnestein moet iedereen de geldende wet- en regelgeving naleven, net als alle andere Middelburgse ondernemers en inwoners. Door deze acties zorgen we ervoor dat eerlijke bedrijven alle ruimte krijgen om te ondernemen op een plek waar ze met trots klanten en gasten kunnen ontvangen”, aldus burgemeester Harald Bergmann.

Het was de tiende controle sinds de start van dergelijke controles in 2018. Veel bedrijven hadden het deze keer goed voor elkaar. In vergelijking met voorgaande controles zijn er daarom minder overtredingen en misstanden geconstateerd.

Resultaat controle

Tijdens de controle van gisteren zijn 10 locaties onderzocht. De resultaten waren als volgt:

  • inbeslagname van een motorfiets met een vermoedelijk gestolen motorblok;
  • constatering dat een bedrijf wordt gebruikt als slaapplek/woning, terwijl dit niet is toegestaan;
  • diverse kleinere milieuovertredingen;
  • 1 bekeuring voor een voertuig dat zonder kentekenplaten op de openbare weg stond;
  • de Belastingdienst gaat nader onderzoek doen bij één bedrijf.

Naast bovenstaande zaken heeft de controle interessante informatie opgeleverd voor de diverse deelnemende partijen.

Waarop is gecontroleerd?

De gemeente heeft controles uitgevoerd op het gebied van bestemmingsplan en milieu- en bouwregelgeving. Ook is gecontroleerd op foutief geparkeerde voertuigen en bestuurders die zich niet aan de Wegenverkeerswet hielden. De Belastingdienst controleerde op administratieve verplichtingen zoals bewaar-, informatie- en factureringsplicht. Orionis Walcheren heeft gekeken naar de naleving van de Participatiewet. Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit heeft gezocht naar gestolen voertuigen en onderdelen van voertuigen. Tot slot heeft de politie gelet op signalen van ondermijning en heeft opgetreden tegen strafbare feiten.

Ondermijning

Het is een taak van de overheid om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en dat iedereen eerlijke kansen krijgt. De leefomgeving in onze gemeente moet veilig zijn en blijven. Wanneer vermoedens bestaan van bijvoorbeeld overtreding van wet- en regelgeving of uitkeringsfraude, is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en hier bij misstanden iets aan te doen. Achter de schermen werken alle overheidspartners samen hier hard aan. Meestal is dat vrij onzichtbaar, behalve op dagen als deze, wanneer er een zichtbare actie is.

Ben je op een bedrijventerrein en zie je zelf iets merkwaardigs? Zijn de openingstijden beperkt, lijkt het meer op een ontmoetingsplek of zie je weinig klandizie? Meld het dan bij de politie door te bellen met 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

Bron: Gemeente Middelburg