MIDDELBURG - Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt in samenwerking met andere partijen in april de Senioren en Veiligheidsmaand georganiseerd. De Zeeuwse campagne van 12-18 april door politie en gemeenten sluit hierbij aan. Dinsdagavond om 19.30 uur wordt een livestream georganiseerd via de Facebookpagina van Zeeuws Vlaanderen.

Tijdens de campagneweek krijgen naast senioren ook hun directe omgeving concrete tips om te voorkomen dat senioren slachtoffer worden en wat ze moeten doen als het wél gebeurt. Er wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit, zoals babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing en spoofing.

Onlinemaatschappij

Bepaalde senioren worden makkelijker slachtoffer van dit soort misdrijven. Er wordt al regelmatig met behulp van social media-kanalen of nieuwsberichten gewaarschuwd. Maar deze doelgroep, zeg maar de niet actieve senioren, is in de huidige onlinemaatschappij moeilijker te bereiken, vooral omdat zij geen social media-accounts hebben. Daarom deze ‘slimme’ campagneweek om stil te staan bij de veiligheid van deze kwetsbare ouderen. Om meer effect te bereiken trekken politie en gemeenten in Zeeland gezamenlijk op.

Alerter

Tijdens de campagne wordt vooral gewerkt aan het bewustzijn en het alert maken van de niet actieve senioren. Deze vatbare groep wordt geïnformeerd via twee communicatiekanalen, namelijk rechtstreeks en indirect via hun directe omgeving van dierbaren. Bij deze laatste vorm wordt een beroep gedaan op kinderen en kleinkinderen van deze kwetsbare groep. Maar dat geldt ook voor buren of zorgmedewerkers. We doen op deze grote groep een beroep om zoveel mogelijk met de niet actieve senioren in gesprek te gaan, zodat ze alerter worden gemaakt en ze te beschermen door tips te geven.

Traditionele media

De niet actieve senioren, denk aan 70 jaar en ouder worden geïnformeerd via de traditionele media. Daarnaast werken de gemeenten mee om deze groep te bereiken, zoals een brief van hun burgemeester en de huis-aan-huis-kranten. Ook is er drukwerk (flyers en posters) beschikbaar om te verspreiden.

Livestream

De directe omgeving van dierbaren, dus de (klein)kinderen, buren of zorgmedewerkers worden gevraagd om in gesprek te gaan, zodat de niet actieve senioren alerter worden en ze tips krijgen om zich te beschermen. Omdat deze groep veelvuldig op social media zit, worden zij benaderd via social media, zoals een livestream via Facebook door politieteam Zeeuws-Vlaanderen, namelijk dinsdagavond om 19.30 uur.