MIDDELBURG - De afgelopen tijd is regelmatig door de politie op het vervoer van vuurwerk gecontroleerd. De aanpak en de controles op (illegaal)vuurwerk gaan ook de komende dagen onverminderd door.

Kapellebrug en Clinge
Zo werden zaterdagmiddag 19 december jl. op de Gentsevaart-Roskamstraat bij Kapellebrug vijftig auto's gecontroleerd. Enkele verkeersdeelnemers kregen een boete voor verkeersovertredingen. 's Avonds werden nog vijftien voertuigen gecontroleerd in Clinge aan de 's Gravenstraat.

Sint Anna ter Muiden
Dinsdag 22 december controleerden agenten, medewerkers van Koninklijke Marechaussee en Inspectie Leefomgeving en Transport op de Rondweg bij Sint Anna ter Muiden zeventig auto's. Enkele verkeersdeelnemers kregen een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs, onverzekerd rijden, geen gordel dragen (3x) en het overtreden van de covid-maatregelen omdat vijf mensen in één auto zaten.

Geen vuurwerk
De agenten troffen bij deze controles geen vuurwerk aan. Ze merkten duidelijk de gevolgen van de lockdown; er waren veel minder verkeersdeelnemers op de weg. De gecontroleerde automobilisten kregen van de politie een folder met meer informatie over het vuurwerkverbod, de risico's van het vuurwerkbezit en het melden van vuurwerkoverlast.

Levensgevaarlijk
Vervoer van vuurwerk over de weg en opslag in een woonwijk creëert extra veiligheidsrisico’s. De politie zet alles op alles om op alle adressen langs te gaan, het vuurwerk in beslag te nemen en proces-verbaal op te maken tegen de eigenaar ervan. Ook het vervoer over de weg en de opslag van dit soort vuurwerk in de woonomgeving is levensgevaarlijk. De politie treedt daarom ook hard op tegen verkopers en gebruikers van illegaal vuurwerk. De opsporing en inbeslagname van illegaal vuurwerk is arbeidsintensief en legt een zware druk op de beschikbare politiecapaciteit. Kijk ook naar deze korte film over vuurwerkcontroles.

Voorkomen van risico’s: samen met u!
Wilt u overlast van (illegaal) vuurwerkoverlast melden? Of heeft u het vermoeden dat iemand vuurwerk verhandelt of dat er ergens (zwaar/illegaal) vuurwerk ligt opgeslagen? Bel dan 0900–88 44. Alleen bij spoed (als uw leven of dat van iemand anders in gevaar is) belt u 112. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Wilt u meer weten over vuurwerk en de jaarwisseling? Lees alle informatie op onze speciale themapagina over vuurwerk.