VLISSINGEN - In de Vlissingse haven heeft de politie woensdag een milieu- en transportcontrole op het vrachtvervoer gehouden.


De controle vond plaats van 10.00 tot 15.00 uur op het terrein naast het Douanekantoor aan de Duitslandweg. Het doel van de controle was vooral het terugdringen van milieucriminaliteit en misstanden in de transportsector in de haven van Vlissingen. Daarnaast moest deze controle ook leiden tot meer informatie en inzicht in de stromen en tendensen van het wegtransport. Op deze manier onderhoudt en verbetert de politie de informatiepositie in de haven. De controle werd georganiseerd door het haventeam en richtte zich op de inzittenden en de voertuigen, de lading en milieuaspecten. Bij deze integrale controle werkten de specialisten van de politie samen met andere inspectiediensten, zoals het team transport en milieucontrole, team water en team verkeer van de landelijke eenheid, de dienst wegverkeer (RDW) en de Douane.

Processen-verbaal
Tijdens deze controle werden negentien voertuigen gecontroleerd en zijn een aantal proces-verbalen uitgeschreven. Zo is onder meer bekeurd voor:

  • het onjuist aangeven op de vervoersbrief welke gevaarlijke stoffen er vervoerd werden;
  • reflectiebanden die niet voldeden aan de voorschriften;
  • te veel slijtage aan remblokken;
  • niet deugdelijk afgedekte lading bij een trekker;
  • te zware lading;
  • borging;
  • het niet kunnen tonen van een NIWO vervoersvergunningsbewijs en vergunninghouder.

Verder werden er waarschuwingen gegeven voor niet goed zichtbare kentekenplaten; het niet goed vastzitten van de ABS zekering en kentekenverlichting die niet voldeed aan de voorschriften. Bij de controle van een personenauto is er proces-verbaal opgemaakt voor het rijden zonder rijbewijs. Ook testte de bestuurder van dit voertuig positief bij de afname van een speekseltest.