ZEELAND - Het is weer vakantietijd. Na een lange periode van vooral thuis vakantie vieren, kunnen mensen nu weer wat verder weg van huis. Dat valt inbrekers helaas ook op. In de afgelopen twee weken gebeurden er zeventien woninginbraken in Zeeland. De bewoners van de getroffen woningen waren niet thuis.


Veel inbraken zijn ontdekt door buren of mensen in de omgeving van de slachtoffers die plantjes water geven of post uit de brievenbus halen. De inbraak had dan al plaatsgevonden. Het zou natuurlijk het mooist zijn als een inbraak voorkomen wordt. Daarbij kunt u de politie helpen door verdachte situaties bij ons te melden. Wij moeten het vaak hebben van meldingen die door buurtbewoners zoals u gedaan worden. U kent namelijk uw eigen buurt het beste en ziet precies als er iets verdachts gebeurt. Iets dat afwijkt van de ‘normale’ gang van zaken.

Denk niet: “het zal wel niks zijn”
Een verdachte persoon die rondloopt in uw straat, een auto die geparkeerd staat maar niet thuishoort bij het adres van uw buren, mensen die spullen uit een huis dragen wanneer de buurtbewoners met vakantie zijn. Kortom; zaken die u als oplettende buur een gevoel geven dat er iets niet pluis is. Bel dan direct met de politie. Als er haast bij is dat we ter plaatse komen, dan belt u 112, want daar red je niet alleen levens mee, daar vang je ook boeven mee. Probeer zo snel mogelijk te bellen en niet te wachten tot de volgende dag. De kans dat een inbreker gepakt wordt is het grootst als u direct belt. Denk dus niet: “Oh, de overburen zullen wel bellen.”, of: “Het zal wel niks zijn, ik ga hier de politie niet mee lastigvallen.” Wij rijden liever te vaak dan te weinig op dit soort meldingen van verdachte situaties.

Wat kunt u doen
Ziet u een verdachte situatie in uw buurt? Noteer of onthoud signalementen, bijzondere kenmerken en/of kentekens van voertuigen. Bel meteen 112 (bij spoed) of 0900-8844 (bij minder urgente zaken) en geef uw locatie en bevindingen door aan de politiemedewerker die u aan de telefoon krijgt. Die collega kan vervolgens contact leggen met de politiemensen die het dichtst in de buurt van de betreffende locatie zijn. Zo gaat er de minste tijd verloren tussen uw melding en de reactie van de politie daarop en is de pakkans het grootst. U bent onze oren en ogen in uw buurt. Samen werken we zo aan minder inbraken.