MIDDELBURG - De voetpaden langs de Seissingel zijn aan onderhoud toe. Daar gaan wij aan werken.


De tegels zijn beschadigd door boomwortels en aan de kant van de sloot schuiven stoeptegels af, waardoor ze los komen te liggen.

De stoeptegels worden vervangen door halfverharding aan de kant van de huizen en gras aan de kant van de veste.

Werkzaamheden

  • Vanaf Seissingel 2 tot en met 12B (kant woningen): De stoeptegels vanaf de Seislaan tot en met de oprit van de Seissingel 8 vervangen we voor nieuwe tegels en stenen met daarachter een grote betonband. Vanaf daar (oprit Seissingel 8) tot de Sandberglaan vervangen we de stoeptegels voor halfverharding. Voor voldoende stevigheid zetten we achter de bestaande betonbanden houten palen. De breedte van het voetpad verandert niet. Ook de stoepen voor de opritten van 12, 12A en 12B voeren we uit in halfverharding. Als blijkt dat dit niet goed blijft zitten zorgen we voor een andere oplossing.
  • Vanaf Noordsingel 172 tot en met Seissingel 12B (kant veste): de stoeptegels worden vervangen voor gras. Dit gras maaien we meerdere keren per jaar zodat er over gelopen kan worden.
  • Vanaf Seissingel verkeerslichten tot en met Seissingel 32 (kant veste): de stoeptegels in het voetpad worden vervangen voor halfverharding. Waar de bomen midden in het voetpad staan leggen we de halfverharding ook achterlangs de bomen, op die manier is het niet meer nodig om op het fietspad te lopen. De tegels in het voetpad leggen we waar nodig recht.
  • Vanaf Seissingel 32 tot en met kruising Seisplein (kant veste): het voetpad en fietspad knappen we op tijdens of na de herinrichting van Klein Vlaanderen. Dit is in de periode van september tot en met december 2022 of begin 2023. Ook voeren we op dat moment aanpassingen uit aan de opstelstrook en verkeerslichten ter hoogte van Seissingel 38.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden is gepland tussen maandag 10 oktober en vrijdag 4 november 2022. De exacte startdatum en de planning is afhankelijk van de levering van materialen. De direct aanwonenden ontvangen minimaal een week van te voren van de aannemer een brief met meer informatie, de omleidingstekening en een gedetailleerde planning.

Bereikbaarheid

Voor de veiligheid is het nodig om de Seissingel tijdens de werkzaamheden aan de stoep vanaf de Seislaan tot en met Seissingel 12B (kant woningen) af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Gemotoriseerd bestemmingsverkeer naar de Seissingel blijft mogelijk vanaf de Noordsingel. Vanaf de Sandberglaan sluiten we de Seissingel fysiek af. Voor fietsers en voetgangers blijft de Seissingel vanaf beide richting open.

Gemotoriseerd bestemmingsverkeer naar de aangrenzende woningen en bedrijven is dus alleen mogelijk vanaf de Noordsingel. Vanaf de Sandberglaan zetten we een omleiding. Op de omleiding verwijzen we naar de bewoners, Hotel de Sprenck, Joosse Accountants, Hof ter Veste en overige bedrijven.

We schatten in dat de omleiding twee weken nodig is.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Melvin Poppe via e-mailadres m.poppe@middelburg.nl.

Halfverharding

Halfverharding is goed beloopbare stabiele ondergrond met een natuurlijke uitstraling. Ook mindervaliden en wandelwagens kunnen hier probleemloos gebruik van maken. Een voorbeeld hiervan is het voetpad aan de Poelendaeleweg.