MIDDELBURG - Op maandag 18 januari start in opdracht van waterschap Scheldestromen baggerwerkzaamheden in Middelburg Zuid en Dauwendaele.


Het betreft het baggeren van de grote watergangen. Dus geen sloten. Het eerst wordt begonnen in Middelburg Zuid aan de Reijersweg.

Een belangrijke taak van het waterschap is om al het water dat in ons beheer is, nu en in de toekomst, zo schoon mogelijk te houden. Daarom zijn er met alle Zeeuwse gemeenten afspraken gemaakt over regelmatig beheer en onderhoud die zijn vastgelegd in overeenkomsten. Hierin is onder meer vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het baggeren en maaien, maar ook wat er moet gebeuren als er plotseling sprake is van vissterfte, wie zwerfvuil opruimt en waar u terecht kunt met vragen of klachten. Waterschap en gemeente zorgen er dus samen voor dat de waterlopen en waterpartijen in stad en dorp goed onderhouden worden.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Joos Eggebeen, (0118) 67 53 08.

Wilt u weten waar het waterschap baggert? Kijk dan op www.scheldestromen.nl/baggeren

.