MIDDELBURG - Het is een bijzondere zomer, de zomer van 2020. Na een aantal maanden van rust en stilte weten steeds meer mensen onze stad weer te vinden. Mensen uit onder andere België, Duitsland en andere delen van Nederland komen naar Zeeland en Middelburg om hun vakantie te vieren. Heel erg fijn natuurlijk, maar het stelt ons voor een aantal uitdagingen. Komende weken gaan we bovenop de maatregelen die we al namen, nieuwe acties nemen. Binnenstadsteams gaan in gesprek met ondernemers en bezoekers.


Met de komst van extra mensen naar Middelburg, is het druk geworden in onze stad. Dat heeft uiteraard invloed op het kunnen naleven van de belangrijkste regel: houd 1,5 m afstand. Zowel op straat, in winkels als in horecagelegenheden. Onderling afstand houden is immers belangrijk om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

In gesprek met ondernemers en bezoekers

Om er voor te zorgen dat het voor ons allemaal goed verblijven is in met name het kernwinkelgebied, gaan de komende weken een aantal medewerkers van de gemeente de straat op. Samen met een BOA zijn zij de komende weken herkenbaar in het kernwinkelgebied aanwezig. Zij gaan in gesprek met (horeca)ondernemers over hoe zij het ervaren en wat een ieder kan doen om de drukte in goede banen te leiden. Dit gebeurt na overleg met de VOM en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Middelburg.

Monitoring wordt gesprek en aanspreken

Tot nu toe hebben we op verzoek van de VRZ vooral gemonitord hoe druk het in de stad was. Het was druk. Op sommige plaatsen en tijden was het moeilijk om de 1,5m afstand te kunnen aanhouden. Op andere plaatsen en tijdstippen was dat goed te doen. We merken de laatste tijd dat het wel steeds drukker wordt en dat we meer moeten doen dan monitoren en meer dan de maatregelen die we al namen. Voor ondernemers is het moeilijker om toe te zien op de afstand. Bijvoorbeeld als buitenlandse toeristen de Nederlandse regels niet in acht nemen. Maar het aantal besmettingen neemt de afgelopen dagen landelijk toe. Daarom zet de gemeente deze stap om ondernemers te helpen, en bezoekers een aangenaam en veilig bezoek aan Middelburg te geven en natuurlijk om het ook voor onze eigen inwoners prettig te houden.

Aftrap

Woensdag 29 juli om 14.00 uur bijt locoburgemeester Carla Doorn het spits af met de eerste ronde van een binnenstadsteam. Zij gaat dan met een BOA en andere medewerkers van de Gemeente Middelburg naar de Langeviele. Daar gaan zij in gesprek met (horeca)ondernemers. Daarnaast spreken ze mensen aan die in overtreding zijn door er te fietsen en herinneren we ze aan de spelregels. Geparkeerde fietsen worden voorzien van een label. En ze delen flyers uit aan de bezoekers van de stad om ze te wijzen op de maatregelen en op alternatieve activiteiten die er in Middelburg te doen zijn, zoals een wandeling door de monumentenstraten of over de bolwerken in plaats van winkelen in de drukke winkelstraten. We bezoeken de ondernemers deze en volgende week. Dit kan zowel in de ochtend, middag als avond zijn.

Maatregelen die we al eerder namen

 • Hele winkelgebied is voetgangersgebied. Er mag niet gefietst worden en er mogen geen fietsen geparkeerd worden.
 • Plantenbakken en andere obstakels zijn waar het kan verwijderd. Zo geven we ruimte aan voetgangers.
 • Er mogen geen evenementen plaatsvinden. Alleen hele kleine, zoals een boeken- of brocantemarktje. Deze moeten dan aan de rand van de binnenstad plaatsvinden.
 • Er draait een campagne vanuit Wij zijn de Stad op sociale media die aan de coronaregels herinnert.
 • Er staan hekken met spandoeken om aan de 1,5 meter te herinneren.
 • Er lopen op donderdag en zaterdag stewards die fietsers naar de fietsenparkeerplaatsen verwijzen. Zij hebben foldermateriaal om uit te delen, met daarin de corona-regels en een plattegrond.
 • Wij, de folder en ook de stewards wijzen bezoekers erop: vermijd drukte. Sla de mooie monumentenstraten in Middelburg niet over. Zij zijn sowieso de moeite meer dan waard, en het is een goed alternatief als het in de winkelstraten te druk is. Zo stimuleren we dat bezoekers zich over een groter gebied verspreiden.
 • Ook stimuleren we om niet op donderdag of zaterdag te komen.
 • En voor wie de drukte wil mijden: kom voor 11 uur.
 • Op onze website staat ook informatie over de coronaspelregels en het advies niet op de drukke momenten te komen.
 • Door de terrassen te vergroten, is er meer horecacapaciteit in de buitenlucht. Dat is in ieder geval een lager risico dan binnen.
 • Daarnaast zijn er nog acties in voorbereiding. Zoals het aangeven van looproutes op de bestrating.

Stadsomroeper

Donderdag 30 juli vanaf 11.00 uur loopt onze stadsomroeper door het kernwinkelgebied. In zijn roep attendeert bij de mensen op de 1,5m afstand, het rechtshouden in de winkelstraten, alternatieve locaties om naar toe te gaan als het druk is (bijvoorbeeld Bolwerk) en het niet met grote groepen tegelijk een winkel binnen gaan.