MIDDELBURG - Gemeente Middelburg zet zich in om de biodiversiteit te vergroten. Het is een van de hoofdpunten in het groenbeleidsplan van de gemeente.


Het gaat niet goed met de biodiversiteit. In Nederland is een achteruitgang van verschillende plant- en diersoorten de afgelopen decennia aangetoond. Door verlies van leefgebied, gebruik van pesticiden en de manier van natuurbeheer zien we de biodiversiteit al jaren afnemen. Zo zijn insecten de afgelopen 30 jaar met ruim 75% afgenomen. En juist insecten zijn een belangrijke voedselbron voor andere soorten.

Het is dus in het belang van de biodiversiteit dat er genoeg insecten te vinden zijn, anders verliezen vleermuizen, vogels en amfibieën hun voedselbron en worden wilde planten, maar ook fruitbomen niet meer bestoven.

Om de biodiversiteit te vergroten, gaat er het een en ander veranderen in beheer en hoe de gemeente met biodiversiteit omgaat. Verschillende ontwikkelingen worden de komende jaren tot uitvoering gebracht om biodiversiteit meer ruimte te geven binnen de gemeente.

Sinds 2023 heeft de gemeente een stadsecoloog in dienst die zich bezighoudt met het behoud van beschermde plant- en diersoorten die in de gemeente aangetroffen worden. Daarnaast denkt de stadsecoloog mee bij het beheer van openbaar groen en geeft advies rond biodiversiteit bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Gemeente Middelburg heeft hiervoor een kansenkaart voor biodiversiteit opgesteld. In deze kaart wordt aangegeven op welke vlakken de gemeente iets kan doen om de biodiversiteit te helpen. Inwoners kunnen dit gaan merken in het beheer van het openbaar groen.

Wethouder Jeroen Louws: "Variatie is het belangrijkste bij biodiversiteit. En door het beheer anders in te richten, creëren we meer variatie. Dit jaar heeft gemeente Middelburg al een grote stap gezet door op tien plekken minder te maaien. We kijken naar wat het oplevert. Al doende leren we en gaan we op steeds meer plekken wijzigingen doorvoeren."

Wat kunt u doen?

Naast dat biodiversiteit een belangrijk onderdeel gaat worden bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij het beheer van openbaar groen, is het ook belangrijk dat inwoners betrokken worden. Ook binnen de privétuinen zijn nog veel kansen voor biodiversiteit. Het aanleggen van geveltuintjes en het gebruik van gevelbegroeiing en groene daken heeft naast dat het bijdraagt aan het verduurzamen van de omgeving ook veel te bieden voor planten en dieren. Op deze manier zorgt de gemeente samen met haar inwoners voor een groenere, gezondere en biodiverse leefomgeving voor zowel mens als dier.