MIDDELBURG - Het college gaat aan de slag met een preventieve aanpak van (steekwapen)geweld en een preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit. Het plan zet in op drie sporen: bewustwording en preventie, vroeg signalering en melden, en persoonsgericht interveniëren. Door in te zetten op deze drie sporen, ontstaat er een complete lijst van acties die er op gericht zijn om proactief, preventief en repressief steekwapenincidenten te verminderen en jeugdcriminaliteit te voorkomen.


Een reeks van steekincidenten in onze gemeente is de aanleiding geweest voor het plan. Toen het plan in de maak was, bleek hoe hard het nodig is. Want toen waren er de dodelijke steekpartij in januari van dit jaar en zeer recent de steekpartij in Vlissingen. Het terugdringen van het (steek)wapenbezit en gebruik door jongeren in Middelburg is zeker geen gemakkelijke opgave. In het plan van aanpak wordt in kaart gebracht dat we te maken hebben met een landelijke tendens. Het gaat om een complex maatschappelijk vraagstuk over het dragen en gebruiken van (steek)wapens en hoe we dit kunnen inperken en voorkomen. Het college geeft aan dat de gemeente dit niet alleen kan. Er moet een breed maatschappelijk bewustzijn ontstaan dat het dragen van een mes niet normaal is. Daar zijn ook ouders, scholen, opvang, sport en jongeren zelf bij nodig.

Het plan streeft de volgende doelen na:

  • Tegengaan van geweldsincidenten waar jongeren bij betrokken zijn;
  • Verhoogde bewustwording bij de jongeren over de gevaren en gevolgen van het dragen en gebruiken van (steek)wapens;
  • Meer betrokkenheid en een betere samenwerking van de betrokken partners en de gemeente in de aanpak van (steek)wapenbezit/geweld;
  • Voor een langere periode maatschappelijke aandacht voor de aanpak van (steek)wapengeweld en het voorkomen van jeugdcriminaliteit;
  • Betere verwijzing van jongeren richting de juiste hulpverlening om verder afglijden en verzanden in daadwerkelijke criminaliteit te voorkomen.

Voor de uitvoering van het plan is structureel budget nodig voor extra ambulant jongerenwerk en een coördinator persoonsgerichte aanpak.

De raad neemt hierover in november een besluit.