MIDDELBURG - Het college heeft de locatie Geersesweg, tussen het talud van de N57 en het snippervoetpad, direct naast het mountainbikeparcours, definitief aangewezen als plek voor de nieuwe skatebaan. Het besluit om de Geersesweg aan te wijzen als locatie, lag van 6 oktober tot en met 17 november ter inzage. In totaal zijn er 19 zienswijzen binnen gekomen. Het college heeft die zienswijzen meegewogen in haar besluit.


Een aantal indieners van een zienswijze zijn positief over de verhuizing van de skatebaan naar de Geersesweg. Men is blij dat de voorziening in de wijk blijft en dat de skaters een nieuwe plek krijgen. Het merendeel van de indieners uit echter hun zorgen. Men is onder andere bang voor overlast van de jongeren. Bijvoorbeeld voor geluidsoverlast, vandalisme of stank door gebrek aan sanitaire voorzieningen. Deze punten zijn dan ook zeker onderwerp van gesprek in de volgende fase: het inrichten van het gebied rond de skatebaan. Daarover gaat de gemeente graag in gesprek met de direct omwonenden en andere betrokkenen. De skatebaan zelf wordt ontworpen door de skaters in samenspraak met de gemeente.

Nieuwe speelvoorziening Veersepoort

Met het vertrek van de skatebaan, moet er een nieuwe speelvoorziening komen voor kinderen tot 12 jaar. Samen met omwonenden en kinderen uit de buurt, wil de gemeente uitzoeken wat voor speelvoorziening kinderen graag willen hebben en op welke plek dit moet komen. Daarnaast participeren we ook nog in de trajecten voor de inrichting van de locatie huidige skatebaan, realisatie buitenfitness (doemee.middelburgers.nl) en een vogelvriendelijk Vogelpark (doemee.middelburgers.nl). Zo mogelijk kunnen er onderdelen aan elkaar gekoppeld worden, dit zal moeten blijken.

Als alles volgens planning verloopt, kunnen de nieuwe skatebaan en de nieuwe speelvoorziening in het voorjaar 2022 in gebruik genomen worden.