MIDDELBURG - Eind september 2022 heeft de gemeenteraad van Middelburg besloten om het siloterrein aan de Kleverskerkseweg op te knappen. Zowel de infrastructuur van het terrein als de gebouwen worden opgeknapt. Het voormalige CZAV terrein, bekend als siloterrein, zal in de loop van 2023 en 2024 er heel anders gaan uitzien.


Vanaf maandag 21 augustus gaan de eerste werkzaamheden van start. Aannemer Hoondert gaat een aantal gebouwen afbreken en het terrein bouwrijp maken. Daarnaast worden er civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd en wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. In 2024 zal ombouw van de bestaande gebouwen plaatsvinden.

Aantrekkelijk maken voor ondernemers

De gemeente Middelburg is eigenaar van een groot deel van het voormalige CZAV terrein. Het doel is om het siloterrein zodanig op te knappen, dat het aantrekkelijk wordt voor ondernemers om er zich te vestigen. Aspecten als vergroening, duurzaamheid, hergebruik van bestaande materialen en het terrein fraaier maken, nemen een belangrijke plaats in bij de revitalisering. De gemeente laat een aantal bestaande panden renoveren. Er zijn ook panden die door particuliere ondernemers worden opgeknapt. Eind 2024 zal het siloterrein er dan ook heel anders uitzien.