MIDDELBURG - Vanaf oktober laat de gemeente Middelburg de kademuur aan de Korendijk - Kinderdijk herstellen. De kademuur heeft onderhoud nodig, daar de stenen van het metselwerk los zitten. De gemeente wil niet dat de kademuur verder aftakelt en gaat daarom beginnen met de herstelwerkzaamheden. Hierdoor wordt voorkomen dat het metselwerk verder wordt aangetast.

Zorgvuldig herstellen kademuur

Het proces betekent dat de kademuur zorgvuldig hersteld moet worden. Men begint met de losse stenen en voegen te verwijderen, waarna de kademuur volledig gereconstrueerd gaat worden.

De gemeente geeft aan dat waar het nodig is, bijzondere muurplanten tijdelijk verwijderd worden met de intentie om ze na de restauratie weer terug te plaatsen. Dit zal gebeuren met een ecoloog. Muurplanten zijn mede van groot belang voor de biodiversiteit en de vogels. Interreg Vlaanderen - Nederland project Natuur-inbouw werkt aan projecten om het verlies van leefgebieden en rust- en slaapplaatsen van gebouwafhankelijke diersoorten, zoals vleermuizen en huismussen, tegen te gaan. De organisatie is daarom ook medefinancier van de restauratie.

Aan de kademuur worden tevens enkele aanvullende verbeteringen uitgevoerd. Zo zullen de bomen tussen de parkeervakken meer leefruimte krijgen door de vervanging van kleine boomranden door een halfverharding vak. Het aantal parkeervakken zal hierbij gelijk blijven. Er zijn fietsparkeermogelijkheden langs de Kinderdijk, waarbij de fietsbeugels op de locaties ook vernieuwd gaan worden.

De start van de werkzaamheden

De gemeente Middelburg heeft bouwgroep Peters ingehuurd om de kademuur te herstellen. De aannemer zal vanaf 25 september beginnen met het inrichten van de bouwplaats. Het echte herstelwerk zal dan vanaf 2 oktober gaan starten.

De opzet is dat het grootste deel van de restauratie zal worden uitgevoerd vanaf vlotten op het water. In samenwerking met de watersportvereniging 'De Arne' worden de steigers vooraf verwijderd. In het geval van ernstige schade aan de kademuur, kan het nodig zijn om aan de achterkant een deel vrij te graven.

Op de kant is ruimte nodig voor de bouwplaats met bouwmaterialen. Daarom zal parkeren op die plaats tijdelijk niet mogelijk zijn. De doorgaande weg zal daarentegen wel toegankelijk blijven. Volgens de planning zullen de werkzaamheden voor Pasen 2025 klaar zijn.

De gemeente heeft gemeld dat geluid bij sloopwerk niet te voorkomen is. Tevens komt bij het uithakken van stenen naast geluid ook stof vrij. Getracht wordt om dit voor de bouwvakkers en voor de buurtbewoners zo veel mogelijk tegen te gaan. Indien nodig zal de kademuur steeds met water besproeid worden.