MIDDELBURG - Vanaf 1 januari 2020 is de toegang tot zorg voor jeugd en Wmo weer bij de gemeente Middelburg ondergebracht. Er gebeurt veel op dit domein en alle betrokkenen doen vanuit hun rol hun best om het proces van toegang tot zorgverlening goed te laten verlopen. De gemeenteraad vindt het belangrijk dit proces te volgen en te helpen verbeteren.

Na een eerste ronde online gesprekken in juni heeft zij het initiatief genomen om verder in gesprek te gaan met betrokkenen bij de toegang tot zorg in Middelburg. Onafhankelijk gespreksleider Peter Joosse zal de gesprekken met zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers, ambtenaren, wethouder en raadsleden leiden.

Deze openbare gesprekken vinden plaats op 21 oktober vanaf 18.30 uur en zijn voor iedereen te volgen via de live stream op het raadsinformatiesysteem. Het gaat om vier gespreksrondes, met in elke ronde vertegenwoordigers aan tafel vanuit de zorg, de gemeente, cliëntorganisaties en de raadsleden zelf. De avond duurt tot ongeveer 22 uur.