MIDDELBURG - Op maandagavond 29 januari presenteert gemeente Middelburg het concept van het nieuwe beleidsplan Toerisme Middelburg 2030 Van kwantiteit naar kwaliteit. Tijdens de bijeenkomst krijgen inwoners en ondernemers de gelegenheid om kennis te maken met de plannen en actieprogramma's die in het beleidsplan zijn opgenomen. Daarnaast is er gelegenheid om in gesprek te gaan met medebewoners en ondernemers over toerisme in hun gemeente.


Steeds meer toeristen weten hun weg naar Middelburg te vinden. De verwachting is dat deze groei zich de komende jaren voortzet. Wethouder Rutger Schonis: “Middelburg moet voor iedereen een aangename plek blijven om te wonen en te verblijven. Het nieuwe beleidsplan Toerisme Middelburg 2030 is opgesteld met inspraak van zowel bewoners als ondernemers. Centraal staat de vraag hoe we een goede balans vinden tussen enerzijds de leefbaarheid van met name onze historische binnenstad en anderzijds hoe we willen omgaan met de verwachte groei van toerisme de komende jaren”.

Van kwantiteit naar kwaliteit

“Om de groei van toerisme in onze gemeente op een duurzame en beheersbare manier te reguleren, is het nodig om een nieuw beleidsplan te ontwikkelen. Leefbaarheid, kwaliteit en toegevoegde waarde van toerisme voor de stad en haar inwoners staan in dit beleidsplan dan ook centraal. Ik kijk ernaar uit om de nieuwe visie op toerisme te presenteren”, aldus wethouder Schonis.

Besluitvorming

Na de bijeenkomst op 29 januari is het concept beleidsplan Toerisme Middelburg 2030 vanaf dinsdag 30 januari te lezen op www.middelburgontmoet.nl/beleidsplantoerisme. Vanaf dat moment kunnen inwoners en ondernemers binnen zes weken schriftelijk reageren op de inhoud van het beleid door een zienswijze in te dienen tot uiterlijk dinsdag 12 maart 2024. In het voorjaar wordt het beleidsplan Toerisme Middelburg 2030 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Benieuwd naar het nieuwe beleidsplan Toerisme Middelburg 2030?

De gemeente nodigt iedereen uit om aanwezig te zijn, zodat samengewerkt kan worden aan een gedragen toekomstvisie:

  • Datum: Maandag 29 januari 2024
  • Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur. Start om 20.00 uur. Verwacht einde om 22.00 uur.
  • Locatie: Ontvangst in de foyer in het souterrain van ZB Middelburg (Kousteensedijk 7)
  • Aanmelden: Tot uiterlijk vrijdag 26 januari 2024 via j.sekewael@middelburg.nl (graag aantal personen vermelden)