MIDDELBURG - Sinds 22 december 2022 mag je geen mes bij je hebben op openbare wegen en in voor publiek toegankelijke gebouwen in Middelburg. Of een ander voorwerp waar je iemand mee kan steken.


Een uitzondering op het verbod geldt voor messen die zo zijn ingepakt dat je ze niet direct kan gebruiken om te steken. Dit staat in de zogenoemde Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Stad Middelburg

De burgemeester heeft nu de stad Middelburg aangewezen als gebied waar het messenverbod geldt. Hij heeft bij de politie opgevraagd waar precies in onze gemeente steekincidenten waren. Dit is eigenlijk alleen in de stad geweest. En niet in de dorpen en kernen rondom Middelburg. De burgemeester kan besluiten om het verbod in een kleiner of groter gedeelte van Middelburg te maken.

Uitzonderingen

Het verbod dat nu ingaat, geldt niet voor messen en steekwapens waarvan het al verboden is om die bij je te dragen. Dit zijn messen die onder de Wet Wapens en Munitie vallen. Dan hebben we het onder andere over vlindermessen, stiletto’s, opvouwbare messen met meer dan 1 snijkant, vilmessen en ballistische messen. Het dragen van deze messen is volgens de wet dus al verboden.

Plan van aanpak

Het opnemen van dit verbod in de APV door de gemeenteraad is een van de acties uit het Plan van Aanpak ter preventie van (steekwapen)geweld en jeugdcriminaliteit. De burgemeester presenteerde dit plan een paar weken geleden. Een reeks van steekincidenten was hier de reden voor. Middelburg is trouwens niet de enige stad in Nederland die hier mee te maken heeft. Helaas is het een landelijke tendens.

De gemeente kan het dan ook niet alleen aanpakken. Het dragen van een mes is niet normaal. Onze inwoners, jong en oud, moeten zich daar bewust van worden. Daar zijn ook ouders, scholen, opvang, sport en jongeren zelf bij nodig. En met alleen het messenverbod zijn we er ook niet.

Volgend jaar gaan we nog meer acties uitzetten om zo mensen op andere gedachten te brengen. Denk aan een intensievere samenwerking met jongerenwerk van Welzijn Middelburg en Halt. En het geven van extra voorlichting op scholen. En er komt extra menskracht bij Welzijn Middelburg en Gemeente Middelburg.