MIDDELBURG - Aan de gevel van de stadsschouwburg zijn verticale zonnepanelen aangebracht. Het is een demonstratieproject om te laten zien dat ook op een architectonisch waardevol pand in een historische omgeving het mogelijk is om duurzame energie op te wekken. De panelen konden geïnstalleerd worden dankzij subsidie uit het Interreg Vlaanderen-Nederland project TERTS.

Afgelopen dagen zijn de twee metselwerkvlakken naast de hoofdentree van panelen met een kunstzinnige grafische voorstelling voorzien. Ze zijn matzwart met een verticaal rood adertje. Het design is in het glas van de panelen gegraveerd waardoor de panelen kleurvast zijn en het design niet door weersomstandigheden kan worden aangetast, wat bij een folie op de panelen wel zou kunnen.

Voor het plan is goedkeuring van het team Ruimtelijke Kwaliteit gekregen en er is een omgevingsvergunning voor verleend. De kleur van de panelen past goed bij de bakstenen gevel. Gezamenlijk wekken ze de suggestie van toneelgordijnen langs de entree van de schouwburg.

In totaal wordt 40 m2 aan zonnepanelen toegepast. Samen wekken ze ca. 4.700 kWh per jaar op. Dat is ongeveer de hoeveelheid elektriciteit die 2 huishoudens jaarlijks verbruiken.

Sample van het vergunde design. De kleur sluit goed aan bij het metselwerk.Situatie voor plaatsing zonnepanelen: stadsschouwburg met de twee delen metselwerk naast de hoofdentree.Vergund design: de panelen zijn mat zwart met een verticaal rood adertje. Gezamenlijk wekken ze de suggestie van toneelgordijnen langs de entree van de stadsschouwburg.

Energietransitie versnellen

De stadsschouwburg is een markant gebouw in het beschermde stadsgezicht van Middelburg. Gemeente Middelburg is eigenaar van het pand. Om de energietransitie te versnellen wordt gezocht naar diverse manieren om op een duurzame manier energie op te wekken. Een bekende techniek hiervoor zijn zonnepanelen. Deze worden doorgaans op daken of op de grond geplaatst. Toepassen van verticale panelen vraagt om een maatwerkoplossing.

Voor het ontwerp hebben we een bureau ingehuurd dat een studie heeft verricht naar de mogelijkheden. Voor het rendement is de oriëntatie belangrijk: zoveel mogelijk op het zuiden gericht en zo min mogelijk schaduw. Voor bewustwording van inwoners voor de energietransitie is het belangrijk dat de panelen zich in het zicht bevinden vanaf de straat.

Europees project TERTS

TERTS focust op de zogenaamde tertiaire sector met als doelgroepen horeca, detailhandel (zoals winkels) en kleine zelfstandigen (kappers, bakkers, boekhouders, enz.). Met dit project willen we duurzaam energiegebruik stimuleren in de tertiaire sector door innovatieve energietechnieken te demonstreren.

Lees meer over het project op: www.terts.org